اینروزها چیزهای زیادی وجود دارن که باعث ترس و نگرانی من میشن.مثل بیماریهای مختلفی که هر یک از اعضای خانواده م درگیرش بودن یا هستن مثل آبله مرغون،کمر درد،گوش درد و عفونت گوش و ... 

نگرانم از نیومدن بارون .

می ترسم از آینده بچه هام با این وضع بغرنج مملکتم .

نگرانم اطرافیان و دوستانم منو بد قضاوت نکنند اصلا قضاوت نکنند، فقط سعی کنند منو بفهمند .

میدونم که برای همه این ترسها و نگرانیها باید به کی پناه ببرم.کسی که مدتهاست ازش دوری میکنم اما اون نزدیک نزدیکه. 

به آغوش بازش پناه ببرم

دهانش و دستای همیشه بازش رو ببوسم،و بگم که چقدر دلم براش تنگ شده.

فقط اونو که بی منت منو میپذیره 

بی منت گوش میده و قضاوت نمی کنه 

و آرومم میکنه 

آره باید همین کارو بکنم تا نگرانیها و ترسهام کمتر و کمتر بشن.

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');