گدشته را  

مثل یک درخت سر راهی 

پشت سرگذاشته ای 

اما گذشته خیال ندارد 

پشت سر بگذارد تو را 

سوال این است 

شکار از پا در آمده ی فردا 

یا پرنده ی به تور افتاده ی دیروز  

ظاهرن فرقی نمی کند 

تو اما نیش هایی را  

که این جاده ی مارپیچ  

به پر و پایت می زند 

ترجیح می دهی به نوازشهای مقصد 

                به شرطی که گذشته 

سپر به سپر      و خیابان به خیابان 

                  در تعقیبت نباشد 

کبک ها  

سر در سکوت برف پنهان می کنند 

تو در همهمه ی ترافیک 

نشانی ات را اما 

ملک الموت هم که نداند 

گذشته خوب می داند 

آدرس مشترکی اگر نداشتید 

دل به دریا می زدی 

و با یک دنده عقب پر گاز 

دنده هایش را لت و پار 

«عباس صفاری»

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');