قبول نیست ری را 

بیا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردیم،  

غصه هامان گوشه گنجه بی کلید، 

مشقهامان نوشته، 

تقویم تمام مدارس در باد، 

و عید یعنی همیشه همین فردا ... 

نه دوش و نه امروز، 

تنها باریکه راهی ست که می رود... 

میرود تا بوسه،تا نقل و پولکی، 

تا سهم گریه از بغض آه، 

حالا جامه هایت را  

تا به هفت آب تمام خواهم شست، 

صبح علی اطلوع راه خواهیم افتاد 

می رویم،اما نه دورتر از نرگس و رویای بی گذر، 

باد اگر آمد 

شناسنامه هامان برای او، 

باران اگر آمد

چشمهامان برای او، 

تنها دعا کن کسی لای کتاب کهنه را نگشاید 

من از حدیث دیو و  

دوری از تو می ترسم ...ری را 

«سید علی صالحی»

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');