قشنگی عیدها اینه که توی شهرت بمونی و لباس نو بپوشی و بری عید دیدنی. 

اما من امسال به اتفاق خانواده رفتیم مسافرت. دو روز توی راه بودیم، نمیدونید چه شلوغی و ترافیکی بود. 

روی هم رفته خوب بود. قشنگی جنگل و دریا و رودخونه هایی که وقتی از دور نگاه می کردی رنگ آبشون یه سبز خاص به نظر میومد و همراهی پدر و مادر خواهر و برادر، سختیهای این سفر رو آسون کرد .همه لحظاتش به یادم میمونه رفتنمون به قم با وجود مخالفت پدرم و زیارت به یاد موندنی اونجا،

شلوغی جاده های شمال و موندن توی ترافیک سنگین شهرها و جاده ها که نمیدونم دلیلش ضعف راه ها و جاده های کشورمونه یا زیاده خواهی ملت که با وجود گرون شدن بنزین بازم می خوان برن سفر .

خوندن و رقیصدن تو فضای ماشین برای هضم معطلی و خستگی ترافیک .

و دعواهای کوچیکی که گاهی بینمون پیش میومد ، 

همش به یاد موندنیه.

اما قشنگی عید به اینه که توی شهرت بمونی و ...

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');