بلند بر سطری نوشتم  

«روح من بیمار است »  

به دروغ گفتم 

 رهایم 

و هر روز بالا  آوردم بودن را  

دورن آستین بلند پیراهن به تن چسبیده ام . 

گل رزی دیدم در شرف زوال 

 نارنجی به تمامی بر او سایه افکنده بود  

از بیم پژمردنش

چشم و دلم شرجی شد و 

همه سطرهایم را باران شست.

خانمها ،آقایان اصلاح می کنم تعریف روحم را 

نارنجها کنار بروید، 

 بگذارید ، 

خورشید را ببینم

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');