«سلام 

  من آمدم» 

دزدیدی نگاه و کلامت را   

و من با هر پرش زمان

 آرزو کردم که ای کاش 

قطره ای شوم و بچکم بر خاکی تشنه 

یا سنگ پشتی که تا ابد به خواب زمستانی فرو رود 

آه که

 ای کاشها هرگز سبز نمی شوند 

و من تمام مدت زیر سنگینی نگاه تو و ثانیه ها دست و پا زدم 

چمباتمه زده بود نگاهم روی کفشهایت 

وقتی گفتم  

خداحافظ

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');