یه مدته نوشتن برام سخت شده، فکر می کنم دلیلش دور بودن از این محیط به دلیل مسافرت و مهمونیهای بعدش و بعد هم برای مدتی قطع بودن اینترنت بوده. 

امروز اومدم بنویسم که گذشت زمان چیز خوبیه و برامون مشخص می کنه در هر دوره از زندگی تصمیم درستی گرفتیم یا نه و چه کسی یا چه چیزی رو به دست آورده یا از دست دادیم .

اومدم از عزیزی بنویسم که یک تجربه ی سخت رو گذرونده و خوب و آبدیده ازش بیرون اومده و حالا داره بر میگرده به همون روشنایی خیره کننده که قبلا بوده .  

دوست دارم بگم که الان خودمو دوست دارم و از رفتن به کلاسای شعرم و دیدن و شنیدن دوستانی که تا حدودی مثل خودم هستن لذت میبرم . 

می دونید شاید دنیا جای بدی نباشه.

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');