یکی از دوستان تعریف می کرد داشته برنامه آکادمی گوگوش رو تماشا می کرده که جاریشون از در تو میاد و میگه هه هه آکادمی گوگوش نگاه می کنی، هه هه محسن بیا نیگا کن اینا آکادمی گوگوش میبینن.

فوری ما اونجا حضور داشت گفت بله خیلی ها میگن دیدن برنامه هایی از این قبیل چیپه(cheap)

گفتم خب من دلم نمی خواد اکس پنسیو (expensive)باشم.فوری گفت خره میگن مقابل چیپ،هایه(high)


پی نوشت:دیدن  یه برنامه یا خوندن یه کتاب یا چه می دونم هر چیز دیگه ای سلیقه ایه .خواستم بگم عقم می گیره از آدمایی که همه چیزشون رو فدای «های» بودن کذایی شون می کنن.

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');