همه رنگها خاکستری شفاف است

شیشه ی عینک

نمونه تکامل نیافته اجداد گذشته ،شکست

خطوط زرد پلکهایش را به هم می دوزد

و می داند

احتمال گرگ بودن سگها

مثل احتمالٍ...به خانه می روم

زخم گناهانم را

با ملحفه ای پر از بوی شب ادراری

می بندم

و رو به ماه آنقدر زوزه می کشم

تا دکمه های آسمان بیفتد.

جلو پنکه یک دست آبی مادرم چمباتمه زده

 آرزو می کنم

اژدهای سرخ پشت کوهها قتل عام شود.

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');