چند روز پیش خونه مادرم بودیم خواهرم گفت قدر زندگیتو بدون شماها خیلی خوشبختید گفتم چطور ؟

گفت جدیدا درصد زیادی از زن و شوهرای جوون مثل فلانی و فلانی از هم طلاق گرفتن و دلیلشم رابطه داشتن زن یا شوهر با یکی دیگه بوده .

همون روز دختر خاله هام برای عید دیدنی به خونه مادرم اومدن.خاله من 5 تا دختر داره که با دو تاشون از نظر سنی تناسب داریم و دور بر هم هستیم. بچگی هم بازی بودیم و انواع و اقسام شیطنت ها که فکرشو بکنید از ما سر می زد از دزدیدن عسل از باغ بغلی گرفته تا اذیت کردن پسرها .

یادمه کوچه خاله م اینها خاکی بود بارون که می اومد کوچه گل و لای می شد اونوقت مردم آجر می چیدن تا پاشونو بذارن روی آجرها و رد بشن و کفشهاشون گلی نشه .بعد دختر خاله هام گفتن بیاید بریم زنگ خونه های مردمو بزنیم و فرار کنیم .رسیدیم به یه خونه گفتن پسرای دانشجو این خونه رو اجاره کردن بیاید اذیتشون کنیم. آقا زنگو زدن در رفتن من موندم آخرین نفر روی یه آجر درست جلو در خونه که درو باز کردن و یه دختر بچه 10 ،11 ساله دیدن که ترسیده و دختر خاله ها که اون طرفتر به من و بی عرضگیم و اون پسرا با شیطنت می خندیدن.

خاطرات زیادی باهاشون دارم و دوستشون دارم ولی از اونجایی که رفت و آمدها کم شده معمولا سالی یکی دو بار همدیگه رو نمی بینیم و اون روزم خونه مادرم دیدمشون بچه هاشون بزرگ شدن و خودشون خانم و چیزی که جالب بود هنوز هم شیطنت می کردن .از شوهراشون خیلی خبر ندارم اما خودشون مثل اینکه روابط دوستی با مردهای دیگه دارن و با هم با بچه هاشون و دوستهای مذکرشون میرن مثلا پیک نیک.


از توی حرفاشون اینا رو فهمیدم .به بچه هاشون نگاه کردم و دلم سوخت برای رفتارهایی که در  آینده احتمالا دارند و به شوهراشون که به نظرم دلیل اصلی این رفتار هستند.

بعد دیدم انگارخواهرم راست میگه. روابط ضربدری و دوستی نا سالم زن و مردهای متاهل با زن ها و مردهای دیگه جا افتاده تو جامعه ما .

به خودم فکر کردم و گفتم :چه خوب جستی ملخک


(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');