X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دو روز پیش روز جهانی زن بود.شاید برای نوشتن و تبریک گفتن به زنهایی که دوستشان دارم دیر باشداما، امروز یا هر روز دیگری از سال می توانم به آنها تبریک بگویم و فکر می کنم نامگذاری روزها بهانه ایست برای یادآدوری  آدمها و ارزشهایی که  گاهی فراموششان می  کنیم. 

دوست دارم به مادرم تبریک بگویم که همیشه زنانه و مادرانه در مقابل مشکلات زندگی ایستاده و هیچ چیز و هیچ کس باعث نشده وظیفه مادرانه خودش رو فراموش کند. 

به مادر بزرگم که حتی نتوانست در طول زندگی آزادیهای معمول یک زن ایرانی را تجربه کند. 

و به همه زنهای آزاده و فداکاری که در کشور خودم و همه جای دنیا برای آزادی مرد و زن مبارزه می کنند و ندای آزادی سر می دهند.

(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');